Akademia Nauki Jazdy
Celem naszym jest jak najlepsze przygotowanie przyszłego Kierowcy do egzaminu państwowego, jak również nauka jazdy w sposób aby umiał czerpać z tego przyjemność przy pełnej świadomości, iż jest On uczestnikiem ruchu drogowego.

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
- 24 lata,
- 20 lat jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, (wystarczy dokupić 10h jazdy, nie zdajemy ponownie egzaminu teoretycznego, tylko sam praktyczny ! )
- 18 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej.

Dodatkowo jako jedyni w okolicy zapewniamy :

- pełnowymiarowy o idealnej nawierzchni plac manewrowy
- bramki do pomiaru prędkości (nie mierzymy waszych średnich prędkości "na oko")

W naszym Ośrodku na kategorię A szkolimy na motocyklu marki Kawasaki, model ER6N wyposażonym w system ABS. Identyczny jak w WORD TARNOBRZEG.

Egzamin na kategorię A składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny - 20 pytań z wiedzy ogólnej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.
Każdy z naszych kursantów przy rozpoczęciu kursu dostaje bezpłatny dostęp do najnowszych testów z najbardziej aktualną bazą pytań!
Egzamin teoretyczny zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań. Podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone ,,wagi” tzn. punktacje w zależności od znaczenia pytania.
Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt)
Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).
Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut.

 

Egzamin praktyczny zasadniczo dzielimy na dwie części plac manewrowy oraz jazda w ruchu drogowym.

PLAC MANEWROWY

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego (pamiętamy o dwóch zbiorniczkach),
d) działanie sygnału dźwiękowego,
e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
f) działanie świateł mijania,
g) działanie świateł drogowych,
h) działanie świateł hamowania „STOP” (pamiętamy o sprawdzeniu dźwigni ręcznej oraz nożnej),
i) działanie świateł cofania,
j) działanie świateł kierunkowskazów,
k) działanie świateł awaryjnych,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-d oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. e-k.
-właściwe ustawienie lusterek
- wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3,
b) sprawdzenie stanu łańcucha
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania zadania :
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

 

2. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

Kryteria oceny przy wykonywaniu tzw. "ósemki" :
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków.

3. Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

Kryteria oceny :
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.

4. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

Kryteria oceny:
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła,
zwiększenie obrotów silnika,
2) 2-krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków.

5. Ominięcie przeszkody.

Kryteria oceny:
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Kryteria oceny:
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.


7. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (najczęściej zatrzymanie przy pachołku).

8. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:
- hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

 

Po wykonaniu zadań na placu manewrowym, ruszamy na miasto.

 

 

 

 

 

Najlepsza szkoła jazdy w okolicy. Egzamin zdany za 1 :) Pozdrowienia dla Pani Marty.

Opublikowany przez Bielińskiego Grzegorza Poniedziałek, 28 września 2020

bardzo dobra szkoła jazdy mili instruktorzy gorąco polecam !

Opublikowany przez Kamila Śnoga Piątek, 25 września 2020

Szkoła na bardzo wysokim poziomie. Kompleksowa pomoc i obsługa od A do Z :)

Opublikowany przez Darka Kępę Czwartek, 24 września 2020